ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας , εδώ και 4 χρόνια έχει αναπτύξει και διενεργεί το Διεργαστηριακό σχήμα επίδοσης στη μικροσκοπική εκτίμηση Επιχρισμάτων περιφερικού αίματος. Το σχήμα έχει διαπιστευθεί ISO 17043:2011 με αρ. Πιστοποιητικού 1069. Ήρθε και κάλυψε το κενό που υπήρχε στην ολοκλήρωση της διαπίστευσης της γενικής αίματος, τηρώντας όμως τους κανόνες της ευγενούς άμιλλας.

Το σχήμα εκτός από συμμετοχή σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητος αποτελεί και ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για όλους τους Βιοπαθολόγους που έχουν το προνόμιο της πρωταρχικής εκτίμησης της γενικής αίματος και της άσκησης μιας ορθής και ασφαλούς κλινικής συμβουλευτικής. Η Επιστημονική Επιτροπή του σχήματος αποτελείται από έμπειρους συναδέλφους βιοπαθολόγους , οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των συναδέλφων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε :

 • -Ιδιωτικά Βιοπαθολογικά εργαστήρια
 • -Αιματολογικά εργαστήρια Δημόσιων Νοσοκομείων
 • -Εργαστήρια Κέντρων Υγείας
 • -Εργαστήρια Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Μονάδων και μεγάλων Ομίλων

Το σχήμα περιλαμβάνει:

 • -Εκτίμηση της μορφολογίας των Ερυθρών, των Λευκών και των Αιμοπεταλίων,
 • -Υπολογισμό του λευκοκυτταρικού τύπου ( υπολογισμός z-score)
 • -Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, καθώς και
 • -Σχολιασμό των περιστατικών

Μορφή Σχήματος:

 • -4 διανομές ( 2 επιχρίσματα εκάστη) / έτος ,
 • -2 διανομές ( 2 επιχρίσματα εκάστη) / έτος ,
 • -2 διανομές ( 1επίχρισμα εκάστη) / έτος,
 • -1 διανομή (1επίχρισμα) / έτος

Το πρόγραμμα εισαγωγής των αποτελεσμάτων είναι εύκολο, απλό και πολύ φιλικό στον χρήστη. Η εισαγωγή των αποτελεσμάτων θα γίνεται από το site της EEEAA (mednet.eeeaa.gr) σε ειδικό link και με μοναδικό κωδικό που παρέχεται σε κάθε συμμετέχον εργαστήριο.

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο ανωτέρω σχήμα της ειδικότητάς μας , εξασφαλίζοντας ένα συνεχές εργαλείο εκπαίδευσης καθώς και συμμετοχή σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.

Πληροφορίες : kon.anadiotou@gmail.com       www.mednet.gr/eeeaa