.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας  05-07/12/2019  Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138  Αθήνα

«Θρόμβωση έσω σφαγίτιδας σε νεαρή γυναίκα χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες» 

Tρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00-16.30μ.μ.

                                    7th Summer School of Immunology                                    Porto Heli, Greece, May 13-17, 2019

8ο Πανελλήνιο Συνεδριο Ιατρικής Βιοχημειας & 4ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας καί Αιμοδοσίας

Barcelona Euromedilab 2019

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο / 7 - 10 Νοεμβρίου 2019