.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5η Ημερίδα Λοιμώξεων ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2019 

33ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2019 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΚΑΙ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

8ο Πανελλήνιο Συνεδριο Ιατρικής Βιοχημειας & 4ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας καί Αιμοδοσίας

Barcelona Euromedilab 2019