.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

BALKAN FUNGUS 2020


.