.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 Υποψήφιοι για τις εκλογές (Δ.Σ., Επιτροπή Εκπαίδευσης, Εξελεγκτική Επιτροπή) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΕ Θριάσιου.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (ΠΑΑ)

Σημαντική Ενημέρωση από το ΔΣ 

ΦΕΚ 4138

Το παραπάνω link είναι το ΦΕΚ 4138 στο οποίο δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση Γ5α/ΓΠ.οικ 64843 Σύσταση ,μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων ,καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Η προσαρμογή των πινακίδων των εργαστηρίων μας , των καρτών και εν γένει των εντύπων και των σφραγίδων των εργαστηριών βιοπαθολογίας κρίνεται αναγκαία από το Δ.Σ. Ο τίτλος της ειδικότητας μας πλέον είναι Ιατρική Βιοπαθολογία/ Εργαστηριακή Ιατρική και είναι εναρμονισμένος με την ονομασία της ειδικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνέχιση της χρήσης της παλιάς ονομασίας "Μικροβιολογικό Εργαστήριο" υποδηλώνει την απεμπόλιση των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων της ειδικότητας και ασφαλώς θα δημιουργήσει προβλήματα με ανταγωνιστικούς κλάδους που ζητούν να ασκήσουν μέρος της ειδικότητας , όπως Ιατρική Βιοχημεία , Εργαστηριακή αιματολογία και Εργαστηριακή ανοσολογία.
Το ΔΣ θεωρεί σημαντική επιτυχία την νέα ονομασία της ειδικότητας ιδιαίτερα για τους νέους; συναδέλφους που θέλουν να μεταβούν στο εξωτερικό΄είτε για μετεκπαίδευση είτε για εργασία και δεν θα συναντούν τα προσκόμματα που συναντούσαν μέχρι πρότινος.